Strona główna

  

          Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych, ochrony konkurencji i konsumentów, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy. Dodatkowo, w związku z obroną interesów naszych Klientów, występujemy w postępowaniach karnych. Kancelaria działa w oparciu o model specjalizacji, zapewniający najwyższą usługę w ramach konkretnej dziedziny prawa.

Współpracujemy jedynie z prawnikami objętymi ustawą prawo o adwokaturze, co gwarantuje naszym Klientom bezwzględne zachowanie tajemnicy adwokackiej oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalnosć gospodarczą, począwszy od osób fizycznych, aż po podmioty zorganizowane w formę spółki akcyjnej.

    

    Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje także wiele kwestii dotyczących podmiotów indywidualnych.  Osobom fizycznym proponujemy wsparcie przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancji oraz rękojmi, sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy o rozwód oraz separację, jak również o podział majątku dorobkowego, zasiedzenie nieruchomości lub dział spadku.

          Forma świadczonej przez nas pomocy prawnej zależy od okoliczności sprawy, oczekiwań oraz wymagań Klienta i obejmuje pełen katalog działań - zaczynając od udzielania porad prawnych, przygotowywania projektów pism po reprezentację Klientów w sądzie oraz przed  innymi organami.

 

 

 Leges ab omnibus intellegi debent / ustawy powinny być zrozumiałe dla wszytskich

 

 


 

 Informujemy, że na stronie internetowej www.rejestradwokatow.pl można zweryfikować przynależność prawnika do korporacji zawodowej adwokatów. Rejestr jest prowadzony przez organ samorządu adwokackiego Naczelną Radę Adwokacką. Wyłącznie osoby widniejące w bazie rejestru posiadają uprawnienia zawodowe do reprezentacji stron w postępowaniu sądowym tj. w ramach korporacji adwokackiej.

 
   
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług naszej Kancelarii  >>Adwokaci Szymkowiak Bielsko 3-go Maja 1
 

Kancelaria Adwokacka Bielsko-Biała Szymkowiak Piotr Szymkowiak Mateusz

Kancelaria adwokacka w Bielsku-Białej znajduje się nad "Delicjami" przy Placu Chrobrego, budynek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, I piętro.

Adwokat Mateusz Szymkowiak i Adwokat Piotr Szymkowiak

to kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości w zakresie opróżnienia lokali mieszkalnych przez nierzetelnych najemców.

prawo pracy oraz prawo gospodarcze i prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Bielsko-Biała specjalizuje się w sprawach cywilnych, prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa pracy, występuje w postępowaniach karnych.